POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Společnost PETER GFK spol. s.r.o. nabízí svým zákazníkům v oblasti výroby plastů vyztužených skelnými vlákny komplexní řešení zakázky. Poskytujeme všechny služby, které jsou nezbytné při vývoji nových dílů, přes samotnou výrobu, až po finální dokončení produktů a expedici k zákazníkovi. Aby bylo možné dosáhnout nejlepší kvality, tak všechny tyto služby jsou poskytovány v souladu s nejmodernějšími technologiemi a jsou zastřešeny použitím kvalitních a odzkoušených materiálů.
Celý proces začíná spoluprací se zákazníkem, kde na základě požadavků zákazníka navrhneme nejlepší možné řešení. Konzultace spočívá v určení směru, kterým by se měla následná výroba ubírat, a jaký bude výsledný design výrobku. K tomu slouží práce s 2D výkresovou dokumentací a samozřejmě s 3D daty.
Design a příprava výroby:
Výroba modelů a forem:
Na základě uvedených dat můžeme začít s výrobou modelů, které provádíme CNC frézováním nebo ručně. Po úspěšném zhotovení modelů přichází na řadu výroba forem. Tyto operace jsou časově i finančně nejnáročnější a je důležité provádět je s největší pečlivostí. Pro dosažení té nejvyšší kvality máme vlastní modelářskou a zámečnickou dílnu.
Výroba prototypů a měření:
Nyní už nic nebrání výrobě prototypových dílů. Jejich kontrolu zajišťujeme pomocí přenosného 3D měřícího ramena, aby vše sedělo dle zadaných požadavků. Po odsouhlasení zákazníkem můžeme přejít k samotné sériové výrobě.
Technologie:
Pro výrobu využíváme RTM technologie a kontaktní laminace (více v sekci používané technologie).
Pro vyrobené díly dále zajišťujeme dokončovací operace, jakými jsou například:
Automatizace a dokončovací operace:
Ořezávání dílů do libovolných tvarů pomocí tří automatických robotických pracovišť, kterými naše společnost disponuje, nebo za pomoci ručního nářadí.
Profesionální lakovací boxy
Robotické pracoviště ořezu
Slepování jednotlivých dílů, vlepování kovových zálisků, atd. za pomoci lepících zařízení.
V neposlední řadě zajišťujeme finální úpravu lakováním. K tomu máme k dispozici několik profesionálních          lakovacích boxů, ale i sušící kabiny, kde je možné díly vysoušet dle technologických předpisů. Přípravné operace povrchu před lakováním jsou u nás samozřejmostí.
Montážní úkony, mezi které patří vkládání zámků, světel, madel, držáků, atd.
Copyright 2016 PETER - GFK spol. s r.o
Česky
English
Deutsch